You are here

साँच्चीकै तर्साउने खालका टाटु ! जुन वास्तविक हुन् भन्ने लाग्छ तर तिनीहरुलाई यसरी शरीरमा खोपिन्छ

एजेन्सी । हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् ।

टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

 

हिजो आज पत्याउनै नसकिने थ्री डी टाटूको प्रचलन बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य टाटू त हामीले वर्षौँ पहिलेदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका हौँ । तर हिजोआज थ्री डी टेक्नोलोजीको सहायताले बनाइने टाटू साँच्चीकै तर्साउने खालका समेत हुने गरेको स्वयम आर्टिटले नै बताउने गरेका छन् । टाटू आर्टिस्टले अचम्मको कला मानिसको शरीरमा र विभिन्न अगंहरुमा नै यति अद्भूत तरिकाले बनाउन सफल भएका छन् कि जुन सोचेभन्दा धेरै भिन्न छन् । कतिपय टाटूहरु निकै नै काल्पनिक र उत्ताउला लागेपनि कतिपयमा भने जिवन देख्न सकिन्छ । मानौँ मानिसको जिउमा नै साँच्चिकैको माखा बसेको छ । खुट्टामा जुत्ता नै लगाइएको छ । जुन कुरा पेन्टिगं र केवल टाटू मात्रै हुन् ।

 

 

 

 

Leave a Reply

Top
error: Try Again!!! Something went wrong!!!